JURI Object ( [_uri:protected] => http://agroregisters.com.ua/index.php/notar/user-guide.html [_scheme:protected] => http [_host:protected] => agroregisters.com.ua [_port:protected] => [_user:protected] => [_pass:protected] => [_path:protected] => /index.php/notar/user-guide.html [_query:protected] => [_fragment:protected] => [_vars:protected] => Array ( ) [_errors:protected] => Array ( ) ) Керівництво користувача — Реєстр Аграрних розписок
ГоловнаСтарий реєстрКерівництво користувача

Керівництво користувача

 

Реєстр аграрних розписок: Керівництво користувача

 

 1. Призначення системи

Програмний комплекс «Реєстр аграрних розписок», далі «РАР», призначений для зберігання інформації про аграрні розписки та всіх змін, пов’язаних з ними. Можливості «РАР» дозволяють виконувати пошук аграрних розписок, вносити записи про видачу аграрних розписок, вносити зміни в такі записи, отримувати в друкованій формі інформацію з Реєстру аграрних розписок.

 

 1. Системні вимоги

Робота з «РАР» виконується за допомогою «web» інтерфейсу в сучасних інтернет браузерах, зокрема підтримується робота програми в браузерах  «Google Chrome», «Opera», «Microsoft Internet Explorer» (не нижче версії 8).

Для коректної роботи браузера з системою необхідно завчасно дозволити браузеру відкриття виринаючих (pop-up) вікон для сайту Державного підприємства “Аграрні реєстри” (див. малюнок).

 

 

 1. Підключення до системи

Для отримання можливості здійснювати реєстраційні дії в  Реєстрі аграрних розписок необхідно пройти процедуру набуття правового статусу реєстратора Реєстру аграрних розписок, отримати ідентифікатор доступу до Реєстру аграрних розписок (логін) та пароль.

Реєстраторами Реєстру аграрних розписок можуть бути виключно приватні нотаріуси та державні нотаріальні контори.

Процедура набуття статусу  правового статусу реєстратора Реєстру аграрних розписок для них дещо відмінна.

Для приватних нотаріусів:

1. Нотаріус направляє до Державного підприємства “Аграрні реєстри” заяву в довільній формі про своє бажання стати реєстратором РАР в межах пілотного проекту запровадження аграрних розписок в Полтавській області, Вінницькій, Харківській та Черкаській областях. Заява повинна містити прізвище, ім’я та по батькові приватного нотаріуса, його ідентифікаційний номер, адресу електронної пошти нотаріуса (е-мейл), номер контактного телефону для зв’язку, а також відомості про  реквізити банківського рахунку, з якого планується здійснювати оплату послуг підприємства.

До заяви додається копія свідоцтва на право зайняття нотаріальною діяльністю та довідки про номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) нотаріуса.

2. Державне підприємство “Аграрні реєстри” отримавши лист готує проект договору з нотаріусом на підключення до Реєстру аграрних розписок, підписує та направляє нотаріусу-заявнику три примірника такого договору, рахунок на оплату послуг підприємства з підключення до реєстру, а також форму акту приймання-передачі наданих послуг з підключення.

Розрахункова вартість послуг з підключення дивіться на сайті підприємства.

3. Нотаріус на підставі рахунку  оплачує послуги Державного підприємства “Аграрні реєстри”  з підключення до  Реєстру аграрних розписок, перераховуючи відповідну суму на рахунок Державного підприємства “Аграрні реєстри” в банківській установі.

4. Нотаріус направляє в Міністерство аграрної політики та продовольства України заяву довільної форми про свій намір брати участь у пілотному проекті з впровадження аграрних розписок в межах Полтавської області у якості реєстратора Реєстру аграрних розписок, до якої додає один примірник договору з Державним підприємством “Аграрні реєстри” на підключення до Реєстру аграрних розписок. З цього моменту нотаріус набуває статусу реєстратора  Реєстру аграрних розписок.

5. Нотаріус направляє до Державного підприємства “Аграрні реєстри” підписаний примірник договору на підключення до Реєстру аграрних розписок, підписаний з його сторони акт приймання-передачі у двох примірниках, а також копію квитанції (платіжного доручення) про оплату послуг Державного підприємства “Аграрні реєстри” з підключення до Реєстру аграрних розписок.

6. Державне підприємство “Аграрні реєстри” перевіряє надходження коштів від нотаріуса, та після підтвердження факту оплати послуг підприємства підписує зі своєї сторони акт приймання-передачі, створює нотаріусу обліковий запис у Реєстрі аграрних розписок, формує ідентифікатор доступу до Реєстру аграрних розписок (логін) та пароль для доступу та направляє нотаріусу підписаний обома сторонами акт приймання-передачі.

Для державних нотаріальних контор:

1. Головне управління юстиції у відповідній області направляє до Державного підприємства “Аграрні реєстри” заяву в довільній формі з переліком державних нотаріальних контор, які виявили  бажання виконувати функції реєстратора РАР. Заява обов’язково має містити наступні відомості щодо кожної з державних нотаріальних контор:

- адреса електронної пошти (е-мейл) для переписки;

- адреса місцезнаходження державної нотаріальної контори;

- номер контактного телефону;

- реквізити банківського (казначейського) рахунку, з якого планується здійснювати оплату послуг підприємства;

- імена та посади працівників, які здійснюватимуть реєстраційні дії в Реєстрі аграрних розписок від імені державної нотаріальної контори.

До заяви додаються копії витягу про реєстрацію державної нотаріальної контори як юридичної особи щодо кожної з вказаних в заяві державних нотаріальних контор.

2. Державне підприємство “Аграрні реєстри” отримавши лист готує проекти договорів з державними нотаріальними конторами на підключення до Реєстру аграрних розписок, підписує та направляє в Головне управління юстиції відповідної області по три примірника кожного такого договору, а також форму акту приймання-передачі наданих послуг з підключення.

3. Головне управління юстиції в Полтавській області вживає заходів для оплати послуг Державного підприємства “Аграрні реєстри”  з підключення до  Реєстру аграрних розписок шляхом перерахування відповідної суму на рахунок Державного підприємства “Аграрні реєстри” в банківській установі в порядку, передбаченому законодавством для здійснення закупівель за державні кошти (включення витрат на оплату послуг ДП “Аграрні реєстри” в кошторис витрат таких державних нотаріальних контор на відповідний рік та вжиття інших необхідних заходів для отримання бюджетних коштів для цієї цілі).

4. Державні нотаріальні контори направляють в Міністерство аграрної політики та продовольства України заяви довільної форми про свій намір брати участь у пілотному проекті з впровадження аграрних розписок в межах Полтавської області у якості реєстратора Реєстру аграрних розписок, до яких додають по одному примірнику відповідного договору з Державним підприємством “Аграрні реєстри” на підключення до Реєстру аграрних розписок. З цього моменту державна нотаріальна контора набуває статусу реєстратора  Реєстру аграрних розписок.

5. Державна нотаріальна контора направляє до Державного підприємства “Аграрні реєстри” підписаний примірник договору на підключення до Реєстру аграрних розписок та підписаний з його сторони акт приймання-передачі у двох примірниках.

6. Державне підприємство “Аграрні реєстри” перевіряє та підписує зі своєї сторони акт приймання-передачі, створює державній нотаріальній конторі обліковий запис у Реєстрі аграрних розписок, формує ідентифікатор доступу до Реєстру аграрних розписок (логін) та пароль для доступу, направляє державній нотаріальній конторі підписаний обома сторонами акт приймання-передачі.

Отримання ідентифікатору доступу до Реєстру аграрних розписок (логін) та паролю для доступу

Ідентифікатор доступу до Реєстру аграрних розписок (логін) та пароль для доступу генеруються та надсилаються приватному нотаріусу або державній нотаріальній конторі на вказану в їх заяві адресу електронної пошти в автоматичному режимі.

Працівники Державного підприємства “Аграрні реєстри” не мають доступу до зазначених відомостей, і у разі їх втрати нотаріусом створюється новий ідентифікатор доступу до Реєстру аграрних розписок (логін) та пароль для доступу. 

З моменту отримання ідентифікатора доступу до Реєстру аграрних розписок (логіна) та пароля для доступу нотаріус набуває можливість вчиняти всі передбачені законом реєстраційні дії в Реєстрі аграрних розписок: вносити до реєстру записи, робити витяги, формувати довідки.

Поштова адреса Державного підприємства “Аграрні реєстри”: 01001, м.Київ, вул.Михайлівська, 24б, к.83

Поштова адреса  Міністерства аграрної політики та продовольства України: 01001, м.Київ, вул.Хрещтик,24

Слідкуйте за інформацією на сайті ДП “Аграрні реєстри”, в ході реалізації пілотного проекту запровадження аграрних розписок в Полтавській області алгоритм підключення до Реєстру аграрних розписок може змінюватися.

 1. Робота з системою

4.1     Підключення до реєстру

Відкрийте інтернет браузер, введіть адресу сервера Реєстру аграрних розписок.

Посилання на адресу сервера можна отримати через сайт ДП “Аграрні реєстри” www.agroregisters.com.ua

У формі, що з’явиться, введіть у графі “Ім'я користувача” свій ідентифікатор доступу до Реєстру аграрних розписок (логін), а у графі “Пароль” - свій пароль (див. малюнок).

 

 

Після заповнення відповідних граф натисніть курсором  на екрані клавішу “Застосувати”, що ініціює запуск алгоритму перевірки доступу користувача до Реєстру аграрних розписок та підключення до бази даних реєстру.

 
У разі введення невірного ідентифікатора доступу до Реєстру аграрних розписок (логіну) та/або пароля в заголовку форми з’явиться напис “Неправильні ім'я користувача або пароль”

При введенні невірного ідентифікатора доступу до Реєстру аграрних розписок (логіну) та/або пароля понад три рази з’явиться напис “Доступ заборонено протягом 4 хвилин”  і протягом 4-5 хвилин введення ідентифікатора доступу до Реєстру аграрних розписок (логіну) та пароля буде неможливим.

При здійсненні успішного підключення, завантажується форма профілю користувача, в якій користувач може змінити поточне місце видачі розписок, якщо воно відрізняється від адреси здійснення ним нотаріальної діяльності.

Для зміни місця видачі розписок натисніть на іконку «Редагувати» (див. малюнок).

 

 

4.2  Дії користувача по внесенню до Реєстру аграрних розписок реєстраційного запису про видачу аграрної розписки

Перейдіть в меню «Дії»,. «РАР» передбачає реєстраційні дії щодо  двох видів аграрних розписок - товарних та фінансових. В залежності від виду розписки, натисніть кнопку «Створити товарну розписку» або «Створити фінансову розписку» (див. малюнок).

  

 

Відкриється форма введення даних про розписку (див. малюнок).

В такій формі містяться графи, заповнення яких відповідно до закону є обов’язковим (відмічені значком *), і без заповнення яких програмний комплекс РАР не дозволить завершити відповідну реєстраційну дію.

Решта граф не є обов’язковими для заповнення, відповідні відомості вносяться на вимогу однієї з сторін за аграрною розпискою з метою надання надання таким відомостям статусу публічності.  

 

Заповніть всі необхідні поля та натисніть кнопку «Зберегти».

Номери нотаріальних бланків вводяться по одному в рядок. При використанні для складення аграрної розписки більше ніж одного нотаріального бланку, для внесення до Реєстру аграрних розписок відомостей про номери решти нотаріальних бланків натисніть курсором кнопку “Додати новий рядок” на екрані, що розміщується у вкладці “Номери нотаріальних бланків” над рядком “Серія та номер бланку”. Зверніть увагу: при натисканні кнопки “Додати новий рядок” створюється новий рядок графи “Серія та номер бланку”, який автоматично вказує номер наступного по порядку нотаріального бланку. Зазначений номер можна поміняти вручну заповнивши відповідну графу.

Після збереження відкривається форма перегляду проекту аграрної розписки, на якій присутні кнопки для виконання наступних операцій: попередній друк, реєстрація нотаріальної дії, редагування і видалення проекту (див. малюнок).

 

При натисканні курсором кнопки «Попередній друк проекту витягу» в окремому вікні веб-браузера відкриється звітна форма «Витяг по реєстраційній дії "Видача розписки"», в якій викладено проект витягу такої реєстраційної дії. Такий проект витягу чітко ідентифікується як проект реєстраційної дії, оскільки на ньому міститься напис “Проект” зокрема в графі “Номер розписки”. Якщо Ваш інтернет браузер не відкриває нове вікно — виконайте процедуру дій, вказану в розділі 2 цього керівництва Користувача.

У разі виникнення потреби внести зміни до підготовленого проекту реєстраційної дії - натисніть курсором кнопку «Редагувати». Відкриється попереднє вікно, в якому можна вносити відповідні зміни. 

Якщо форма перегляду проекту розписки була закрита (випадковість, припинення електроживлення, перешкоди з доступом до мережі Інтернет, тощо), відкрити проект реєстраційної дії у вигляді внесення запису про розписку для продовження процесу Ви можете в меню «Дії». Використовуйте елементи керування «Редагувати» або «Перегляд» (див. малюнок).

  

 

Якщо дані введені вірно, виконайте реєстрацію натиснувши курсором кнопку «Реєстрація дії». У процесі дії реєстрації, «РАР» створить запис у реєстрі, присвоїть йому порядковий номер і відкриє друковану форму «Витяг по реєстраційній дії "Видача розписки"». Повторний друк форми «Витяг по реєстраційній дії "Видача розписки"» протягом дати реєстрації Ви можете виконати в меню «Сьогоднішні дії» (див. малюнок).

 

З моменту натиснення курсором кнопки «Реєстрація дії» запис про відповідну реєстраційну дію вноситься до РАР та може бути змінений виключно шляхом вчинення інших самостійних реєстраційних дій.

Працівники адміністратора реєстру не мають технічної можливості вчиняти реєстраційні дії, в тому числі — змінювати або видаляти записи, внесені реєстраторами Реєстру аграрних розписок.

4.1  Дії користувача по створенню запису в реєстрі про внесення змін про аграрну розписку і отримання друкованих форм витягів про реєстраційну дію, витягів про розписки та довідок про реєстраційні дії щодо аграрних розписок.

Для виконання таких реєстраційних дій необхідно знайти в Реєстрі аграрних розписок запис про видачу відповідної аграрної розписки, для цього: перейдіть в меню «Розписки», відкриється форма пошуку. Введіть критерії пошуку запису та натисніть курсором на екрані кнопку «Пошук» (див. малюнок).

  

 

Відкриється форма списку аграрних розписок, сформована за результатами пошукового запиту.

В цій формі необхідно вибрати розписку з якою пов’язана відповідна реєстраційна дія або повторити пошук (див. малюнок).

  

 

Використовуйте елемент управління «Перегляд» для відкриття форми перегляду запису про розписку, відкриється форма «Перегляд розписки». Якщо результат пошуку Вас не задовольнив, натисніть кнопку «Повернутися до перегляду» та повторіть пошук.

Якщо розписка обрана вірно, необхідно вибрати зі списку відповідну реєстраційну дію, яку необхідно виконати. Для підтвердження натисніть на кнопку «Виконати дію» (див. малюнок).

  

 

Можливі реєстраційні дії щодо аграрної розписки, запис про видачу якої внесений до Реєстру аграрних розписок:

 • «Друк витягу АР»
 • «Друк довідки»
 • «Передача прав кредитора за АР»
 • «Зміна відомостей про АР»
 • «Виправлення помилок»
 • «Вчинення виконавчого напису»
 • «Відсутність кредитора»
 • «Припинення аграрної розписки»

Зазначені дії можна згрупувати на три групи:

 1. Дії друку (не вносять змін до тексту розписки);
 2. Внесення записів до РАР щодо змін до аграрної розписки або відомостей про хід її виконання;
 3. 3.      Дії щодо фіксації факту припинення аграрної розписки.

4.2  Дії друку

До таких дій відносяться: «Друк витягу АР» і «Друк довідки».

Дотримуйтесь інструкції вище, виберіть зі списку дій «Друк витягу АР» або «Друк довідки», для підтвердження натисніть на кнопку «Виконати дію».

Відкриється форма, в якій реєстратор може ввести необхідну інформацію для друку (див. малюнок).

  

Для підтвердження дії натисніть кнопку «Зберегти», відкриється список дій. Використовуйте елемент управління «Друк» для друкування витягу (див. малюнок).

  

 

4.3   Внесення записів до РАР щодо змін до аграрної розписки або відомостей про хід її виконання

До таких дій відносяться: «Передача прав кредитора за АР», «Зміна відомостей про АР», «Виправлення помилок», «Вчинення виконавчого напису», «Відсутність кредитора».

Послідовність виконання дій починається з п. 4.1, далі відкриється форма вводу даних щодо зміни розписки. Заповніть поля та для підтвердження дії натисніть на кнопку «Зберегти» (див. малюнок).

  

 

Виконайте попередній друк форми «Витяг по реєстраційній дії», виконайте реєстрацію дії. Процес реєстрації дії створить запис у реєстрі, присвоїть порядковий номер і відкриє друковану форму «Витяг по реєстраційній дії». 

Повторний друк форми «Витяг по реєстраційній дії» протягом дати реєстрації Ви можете виконати в меню «Сьогоднішні дії» (дів. малюнок). 

  

4.4  Дії щодо фіксації в РАР факту припинення аграрної розписки

З цією метою вчиняється реєстраційна дія «Припинення аграрної розписки».

Послідовність виконання дій починається з п. 4.1, далі відкриється форма введення даних (див. малюнок), в якій необхідно заповнить відповідні поля. Дані дії призводять до зміни статусу запису про аграрну розписку в реєстрі, що унеможливлює подальші здійснення реєстраційних дій з такою аграрною розпискою.

 

 

Повторний друк форми «Витяг по реєстраційній дії» протягом дати реєстрації Ви можете виконати в меню «Сьогоднішні дії».

5. Довідники

Розділ “Довідники” містить інформацію, яка дозволяє заощадити реєстраторам час на вчинення реєстраційної дії або носить довідковий характер щодо умов аграрних розписок.

Підрозділ “Контрагенти” містить відомості про юридичних осіб, які раніше брали участь у операціях з аграрними розписками як боржники або кредитори. Це дозволяє уникнути необхідності повторного внесення всіх даних у випадку видачі одним боржником кількох аграрних розписок або придбанні кількох аграрних розписок одним кредитором.

Для того, щоб скористатися даними з довідника при заповненні відповідних граф у формі реєстраційної дії поставте курсор у чистій графі та натисніть знак “%” (Shift + 5). Відкриється список, переміщуватися по якому можна як курсором або стрілками “вверх”/“вниз”, так і вводячи літери з назви юридичної особи (імені фізичної особи) або цифри з їх кодів.

Підрозділ “Сільськогосподарські культури” містить назви продуктів рослинництва та тваринництва та їх коди відповідно до УКТ ЗЕД, які відповідно до закону можуть бути предметом зобов’язань за аграрними розписками. У випадку неповноти бази відповідну продукцію можна добавити окремо при внесенні до Реєстру аграрних розписок реєстраційного запису про видачу аграрної розписки (див. п.4.2) натиснувши кнопку “Створити новий” навпроти графи “Вид сільськогосподарської продукції”.

Підрозділ “Умови поставки” містить інформацію про умови поставки, обрані в аграрній розписці,  та документи, які їх фіксують. У випадку неповноти бази відповідні умови поставки можна добавити окремо при внесенні до Реєстру аграрних розписок реєстраційного запису про видачу аграрної розписки (див. п.4.2) натиснувши кнопку “Створити новий” навпроти графи “Умови поставки”.